اطلاعات متقاضي
نام و نام خانوادگي :
سن :
وضعيت تاهل :                       
مجرد                                      متاهل
سطح تحصيلات :
دانش زبان اول :
فقط يکي از مدارک زير را دقيقا طبق نمره زبان خود تکميل کنيد
IELTS
LISTENING                                             READING                            
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
WRITING                                             SPEAKING                        
TEF
LISTENING                                               READING
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
WRITING                                              SPEAKING
CELPIP
دانش زبان دوم:
IELTS
LISTENING                                             READING
WRITING                                           SPEAKING
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
TEF
LISTENING                                              READING
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
WRITING                                            SPEAKING
CELPIP
سابقه کار خارج از کانادا
سابقه کار در کانادا
چند سوال
آيا مدرک فني از کانادا داريد ؟
بله                        خير
آيا پيشنهاد شغلي از کارفرمايي در کانادا داريد ؟
بله                        خير
بله                        خير
افراد متاهل اطلاعات زير را نيز تکميل بفرمايند
اطلاعات همسر
سن :
تحصيلات:
دانش زبان :
مدرک TEF يا IELTS
LISTENING                                            READING
LISTENING
READING
WRITING
SPEAKING
WRITING                                           SPEAKING
سابقه کار در کانادا :
اطلاعات تماس
شماره تماس :
ايميل :
کليه حقوق مادي و معنوي اين وبسايت متعلق به موسسه آي سي آي ميباشد.
گروه گرافيکي تي دات
ici_co@yahoo.com