متقاضیانی واجد شرایط مهاجرت به کبک هستند که امتیازات لازم را جهت ارسال مدارک کسب نمایند. این امتیاز برای افراد مجرد 49 و برای متاهلین 57 می باشد.
طبق آخرین اعلام اداره مهاجرت 6 امتیاز مربوط به افسر پرونده (سازگاری) حذف شده و لذا امتیاز قبولی و ارسال مدارک برای متاهلین و مجردین تغییر خواهد کرد
انتظار میرود این امر موجب کاهش چشمگیر انجام مصاحبه گردد. اما کماکان در صورت لزوم اداره مهاجرت حق دعوت از متقاضی به مصاحبه را برای خود حفظ نموده است.
تحصیلات
متقاضی اصلی
همسر
مشاغل
متقاضی اصلی
همسر
سن
متقاضی اصلی
همسر
دانش زبان
فرانسه
از آنجایی که زبان رسمی در استان کبک فرانسه میباشد دانستن این زبان برای اقدام به مهاجرت از اهمیت بسیاری برخوردار است . داشتن حداقل نمره B2 در آزمون TEFدر مهارت گفتاری و شنیداری برای متقاضی اصلی تقریبا الزامی می باشد.همسر متقاضی نیازی به ارایه این مدرک ندارد فقط کافیست در جلسه مصاحبه بتواند در سطح B1 صحبت کند.

انگلیسی
آزمون انگلیسی مورد تایید اداره مهاجرت IELTS است. در صورتیکه متقاضی امتیازات لازم را کسب کند نیازی به ارایه این مدرک نمیباشد
هیچ امتیازی در زبان انگلیسی به همسر تعلق نمیگیرد.
داشتن فرزند
پیشنهاد شغلی
اقامت قبلی در کبک
سابقه کار خارج از کانادا
کليه حقوق مادي و معنوي اين وبسايت متعلق به موسسه آي سي آي ميباشد.
گروه گرافيکي تي دات
ici_co@yahoo.com